Prawnik Izabela

Czy przejście z etatu na umowę cywilnoprawną u tego samego pracodawcy wymaga wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej?

Często słyszymy o tym, że pracodawca „dogadał się” z pracownikiem na przejście z umowy o pracę na B2B. Nie ma w tym oczywiście nic złego, pod warunkiem, że zawierana jest pozorna umowa współpracy, która do złudzenia przypomina umowę o pracę. Na co więc uważać? Przeczytaj poniżej.

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna u tego samego pracodawcy

umowa o pracę
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna u tego samego pracodawcy

 

Nie ulega wątpliwości, że umowa o pracę to duża ilość nie tylko formalności, obowiązków, ale przede wszystkim kosztów po stronie pracodawcy. Nic więc dziwnego, że pracodawcę może kusić inna forma współpracy. Żadne przepisy nie zabraniają wypowiedzenia umowy o pracę i rozpoczęcia działania biznes to biznes. Jednakże należy to robić z głową, bo można narazić się na problemy.

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2018 r. sygn. akt I PK 123/17

orzeczenie sądu
Orzeczenie Sądu

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 2018 r. sygn. akt I PK 123/17:

 

„Sąd Najwyższy uznał, że pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z wyłącznej inicjatywy pracodawcy, a następnie zawarł z dotychczasowym pracodawcą umowę o współpracy jako samozatrudniony, przysługuje prawo do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – z dniem zawarcia porozumienia stron”.

 

Wyjaśnienie prawnika Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2018 r. sygn. akt I PK 123/17

prawnik online
Wyjaśnienie prawnika
  • Pozornie zawarta umowa współpracy, zachowująca warunki charakterystyczne dla stosunku pracy (np. kontrola pracy, ścisłe godziny) narusza art. 22 § 12 kodeksu pracy, w myśl którego nie jest dopuszczalne zastępowanie umowy o pracę np. umową cywilnoprawną.
  • Jeżeli nawet umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron, to jest to ewidentna inicjatywa pracodawcy, wykorzystująca często niewiedzę, czy też trudną sytuację materialną pracownika.

Podsumowując – jeżeli pracodawca i pracownik chcą ze sobą współpracować na mocy umowy cywilnoprawnej, powinni pamiętać, że musi ona wyraźnie odbiegać od tej na mocy umowy o pracę.

Udostęonij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *